Atlas of European values
Europa Wereld
 
     
 

 Vitajte na stránke Atlas of European Values

Viac ako 800 miliónov ľudí sa môže nazývať Európanmi: od Fínska po Maltu, od Írska po Azerbajdžan. Ich kultúry a spoločnosti boli ovplyvnené Rímskou ríšou, kresťanstvom, osvietenstvom a dvomi svetovými vojnami. Spoločná história však neviedla k vytvoreniu jednotnej európskej kultúry. Význam Boha, hodnota voľného času, potreba mať dieťa či nesúhlas s homosexualitou, to všetko veľmi výrazne odlišuje jednotlivé krajiny.

 Ako používať túto stránku?

V menu pod heslom "Mapy Európy" a "Mapy sveta" sa nachádzajú mapy a grafiky, ktoré vznikli spracovaním údajov výskumu o normách a hodnotách v Európe, realizovaným členmi skupiny “European Values Study”. Pod heslom “úlohy” nájdete rôzne úlohy, ktoré môžu byť použité ako materiál priamo počas vyučovacej hodiny alebo môžu slúžiť pre samoštúdium. Viacej informácií nájdete pod heslom “informácie pre učiteľa” alebo pod heslom “informácie pre žiaka”. V hesle “kontaktujte nás” môžete nechať svoj odkaz ak chcete vstúpiť do kontaktu s druhými školami a tak spoločne pracovať na úlohách projektu “Atlas of European Values”.

Fontys University of Applied Sciences European Values Study
Tilburg University
Univerzita Mateja Bela

Fontys University of Applied Sciences

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Copyright © 2008 Atlas Of European Values. All rights reserved.
Webdesign: Pixelerate