Bedrijven moeten meer vrijheid krijgen t.o.v. meer controle van bedrijven
Belang van politiek
Bezetten gebouw of fabriek
Deelname aan demonstraties
Deelname aan wilde staking
Democratie: besluiteloos, te veel geklets
Democratie: economie functioneert slecht
Democratie: niet goed in orde handhaven
Democratie: problemen, maar beste systeem
Een petitie ondertekenen
Gelijke inkomens t.o.v. individuele beloning
Gelijkheid belangrijker dan persoonlijke vrijheid
Goede manier om het land te besturen: democratisch systeem
Goede manier om het land te besturen: experts
Goede manier om het land te besturen: leger
Goede manier om het land te besturen: sterke leider
Hoe goed wordt het land bestuurd
Individuele verantwoordelijkheid t.o.v. overheidsverantwoordelijkheid
Interesse in politiek
Linke of rechtse politieke opvattingen
Meedoen aan een boycot
Meer respect voor het gezag zou goed zijn
Minder nadruk op geld en bezit zou goed zijn
Persoonlijke vrijheid belangrijker dan gelijkheid
Praten over politieke aangelegenheden
Privé ondernemingen t.o.v. staatsondernemingen
Samenleving moet radicaal door revolutionaire acties veranderd worden
Samenleving moet tegen verandering verdedigd worden
Samenleving moet veranderen door hervormingen
Tevreden met de ontwikkeling van de democratie in het land
Vertrouwen in ambtenaren
Vertrouwen in de Europese Unie
Vertrouwen in de gezondheidszorg
Vertrouwen in de grote bedrijven
Vertrouwen in de kerk
Vertrouwen in de NAVO
Vertrouwen in de overheid
Vertrouwen in de pers
Vertrouwen in de politie
Vertrouwen in de vakbonden
Vertrouwen in de Verenigde Naties
Vertrouwen in het justitiële apparaat
Vertrouwen in het leger
Vertrouwen in het onderwijsstelsel
Vertrouwen in het parlement
Vertrouwen in het sociale zekerheidsstelsel
Vertrouwen in milieuorganisaties
Vertrouwen in politieke partijen
Wedijver is goed t.o.v. wedijver is slecht
Werklozen moeten iedere baan accepteren t.o.v. werklozen mogen baan weigeren
Belang van God
Belang van godsdienst
Bidden naast godsdienstige vieringen
Bijwonen religieuze activiteit op 12 jarige leeftijd: minimaal eens per week
Bijwonen religieuze activiteit: minimaal eens per week
Contact met het Goddelijke los van kerken of religieuze diensten
Geen van de grote wereldgodsdiensten biedt de waarheid
Geloof in amulet
Geloof in de hel
Geloof in de hemel
Geloof in de zonde
Geloof in een leven na de dood
Geloof in een levensgeest of kracht
Geloof in een persoonlijke God
Geloof in God
Geloof in reIncarnatie
Godsdienst: belangrijk bij dood
Godsdienst: belangrijk bij geboorte
Godsdienst: belangrijk bij huwelijk
Goed en kwaad: duidelijke richtlijnen maar afwijken is gerechtvaardigd
Goed en kwaad: duidelijke richtlijnen ongeacht de omstandigheden
Goed en kwaad: nooit duidelijke richtlijnen, hangt altijd af van de omstandigheden.
Interesse in het heilige of bovennatuurlijke
Kerken: adequate antwoorden op geestelijke behoeften
Kerken: adequate antwoorden op morele problemen
Kerken: adequate antwoorden op problemen rond gezinsleven
Kerken: adequate antwoorden op sociale problemen van het land
Mensen die zeggen atheïst te zijn
Mensen die zeggen gelovig te zijn
Mensen die zeggen niet gelovig te zijn
Niet één waar geloof - alle grote wereldgodsdiensten kennen waarheden
Niet geloven in een of andere geest, God of levenskracht
Niet weten waarin men gelooft
Ogenblikken voor gebed, meditatie of overpeinzing
Politici die niet in God geloven ongeschikt voor een openbaar ambt
Religieuze leiders mogen geen invloed op overheidsbeslissingen uitoefenen
Slechts één waar geloof
Slechts één waar geloof - maar andere religies hebben ook een aantal basis waarheden
Vertroosting en kracht door geloof
Altijd van iemands ouders houden en ze respecteren, ongeacht hun fouten
Belang van familie
Belang van vrienden en bekenden
Belangrijk om thuis te leren: gehoorzaamheid
Belangrijk om thuis te leren: geloof
Belangrijk om thuis te leren: goede manieren
Belangrijk om thuis te leren: hard werken
Belangrijk om thuis te leren: onafhankelijkheid
Belangrijk om thuis te leren: onzelfzuchtigheid
Belangrijk om thuis te leren: spaarzaamheid
Belangrijk om thuis te leren: vastberadenheid en volharding
Belangrijk om thuis te leren: verantwoordelijkheidsgevoel
Belangrijk om thuis te leren: verdraagzaamheid en respect voor anderen
Belangrijk om thuis te leren: voorstellingsvermogen
Geen plicht om van ouders te houden en ze te respecteren als ze het niet verdienen
Goedkeuring abortus als een getrouwd stel geen kinderen meer wil
Goedkeuring abortus bij een niet-getrouwde vrouw
Goedkeuring alléén opvoedende moeder
Hebben van een baan beste manier voor vrouw om onafhankelijk te zijn
Homoseksuele paren moeten kinderen kunnen adopteren
Huisvrouw zijn geeft net zoveel voldoening als betaalde baan
Huwelijk is een verouderde instelling
Huwelijk of langdurige relatie noodzakelijk om gelukkig te zijn
In orde als twee personen ongehuwd samenwonen
Kind dat nog niet naar school gaat lijdt eronder als moeder werkt
Kind heeft vader en moeder nodig om gelukkig op te groeien
Kinderen krijgen is plicht tegenover de samenleving
Kinderen moeten hun eigen welzijn niet voor hun ouders opofferen
Man en vrouw moeten allebei bijdragen aan het inkomen van het huishouden
Man moet kinderen krijgen om aan bestemming te voldoen
Mannen moeten net zo veel verantwoordelijkheid op zich nemen voor huishouding en kinderen als vrouwen
Mensen moeten zelf uitmaken of ze kinderen willen of niet
Ouders moeten hun eigen welzijn niet voor kinderen offeren
Plicht van ouders om hun best te doen voor kinderen zelfs ten koste van hun eigen welzijn
Plicht van volwassen kind om voor zieke of zwakke ouder te zorgen
Succesvol huwelijk: bereidheid om over problemen te praten
Succesvol huwelijk: dezelfde sociale achtergrond
Succesvol huwelijk: een redelijk inkomen
Succesvol huwelijk: gelijke godsdienstige overtuiging
Succesvol huwelijk: gelukkige seksuele verhouding
Succesvol huwelijk: goede behuizing
Succesvol huwelijk: kinderen
Succesvol huwelijk: niet bij schoonouders wonen
Succesvol huwelijk: overeenstemmende politieke overtuigingen
Succesvol huwelijk: tijd voor eigen vrienden en hobby’s
Succesvol huwelijk: trouw
Succesvol huwelijk: verdelen van huishoudelijke taken
Vaders net zo geschikt om voor kinderen te zorgen als moeders
Volwassen kinderen moeten voor hun ouders zorgen zelfs al gaat dit ten koste van hun eigen welzijn
Vrouw moet kinderen krijgen om aan bestemming te voldoen
Vrouwen willen eigenlijk huis en kinderen
Werkende moeder kan een even sterke band met haar kind hebben als een niet werkende moeder
Gerechtvaardigd: Abortus
Gerechtvaardigd: Belasting ontduiken
Gerechtvaardigd: Contant betalen om belasting te vermijden
Gerechtvaardigd: Doodstraf
Gerechtvaardigd: Drugsgebruik, marihuana of hasjiesj
Gerechtvaardigd: Echtscheiding
Gerechtvaardigd: Euthanasie
Gerechtvaardigd: Genetische manipulatie van levensmiddelen
Gerechtvaardigd: Getrouwde mensen met een verhouding
Gerechtvaardigd: Homoseksualiteit
Gerechtvaardigd: Joyriding
Gerechtvaardigd: Kunstmatige inseminatie of invitro fertilisatie (IVF)
Gerechtvaardigd: Liegen
Gerechtvaardigd: Prostitutie
Gerechtvaardigd: Steekpenningen
Gerechtvaardigd: Uitkeringsfraude
Gerechtvaardigd: Wetenschappelijke experimenten met embryo´s
Gerechtvaardigd: Wisselende seksuele contacten
Gerechtvaardigd: Zelfmoord
Gerechtvaardigd: Zwartrijden
Gevoel dat mensen behulpzaam zijn
Gevoel dat mensen eerlijk zijn
Gevoel van vrije keuze en controle op het eigen leven
Lidmaatschap van beroepsverenigingen
Lidmaatschap van een vredesorganisatie
Lidmaatschap van een organisatie mbt. sport of recreatie
Lidmaatschap van een politieke partij of groepering
Lidmaatschap van een vakbond
Lidmaatschap van lokale activiteitengroepen
Lidmaatschap van milieu- of dierenbeschermingsorganisaties
Lidmaatschap van organisaties mbt. onderwijs, kunst, muziek of culturele activiteiten
Lidmaatschap van organisaties mbt. ontwikkelingsproblemen in de derde wereld of mensenrechten
Lidmaatschap van organisaties voor jeugdwerk
Lidmaatschap van religieuze of kerkelijke organisaties
Lidmaatschap van vrouwengroepen
Lidmaatschap van zorgorganisaties voor ouderen, gehandicapten en misdeelden
Lidmaatschap vrijwilligersorganisatie op het gebied van gezondheidszorg
Niet als buren: Christenen
Niet als buren: drugsverslaafden
Niet als buren: emotioneel onstabiele mensen
Niet als buren: homoseksuelen
Niet als buren: immigranten / buitenlandse werknemers
Niet als buren: Joden
Niet als buren: linkse extremisten
Niet als buren: mensen met AIDS
Niet als buren: mensen met een strafregister
Niet als buren: mensen met grote gezinnen
Niet als buren: mensen van een ander ras
Niet als buren: moslims
Niet als buren: rechtse extremisten
Niet als buren: zigeuners
Niet als buren: zware drinkers
Vertrouwen in andere mensen
Vrijwilligerswerk: beroepsvereniging
Vrijwilligerswerk: jeugdwerk
Vrijwilligerswerk: lokale activiteit op het gebied van armoede, werkgelegenheid, huisvesting of rassenongelijkheid
Vrijwilligerswerk: milieu- of dierenbeschermingsorganisatie
Vrijwilligerswerk: onderwijs, kunst, muziek of culturele activiteiten
Vrijwilligerswerk: ontwikkelings- of mensenrechtenorganisaties
Vrijwilligerswerk: politieke partij of groepering
Vrijwilligerswerk: religieuze of kerkelijke organisaties
Vrijwilligerswerk: sport of recreatie
Vrijwilligerswerk: vakbonden
Vrijwilligerswerk: vredesbeweging
Vrijwilligerswerk: vrijwilligersorganisatie op het gebied van gezondheidszorg
Vrijwilligerswerk: vrouwengroepen
Vrijwilligerswerk: zorgorganisaties voor ouderen, gehandicapten of misdeelden
EN DE NL SK TR FR ES
© 2011, Atlas of European Values. All rights reserverd
Webdesign: Pixelerate