Informatie voor docenten


U bevindt zich op de website van de Atlas of European Values. Op deze website worden een aantal resultaten van de European Values Study (EVS) (www.europeanvalues.nl) in de vorm van kaarten voor het onderwijs ter beschikking gesteld. Dit in het kader van een project van de Universiteit van Tilburg, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en European Values Study.

In de database van dit materiaal vindt u Europese kaarten (inclusief de Maghreb landen) en Wereldkaarten. De gegevens van de wereldkaarten zijn afkomstig van de World Values Survey (www.worldvaluessurvey.org). De kaarten zijn gerangschikt naar onderwerp: politiek, religie, welzijn, werk, familie, Europa, en maatschappij. Als u op de kaarttitel klikt, dan verschijnt deze in een apart venster.

Tevens is er de mogelijkheid, om zelf een nieuwe kaart te maken, waarbij u verschillende gegevens combineert (bijv. om te onderzoeken, in welke Europese landen vrouwenemancipatie het verst gevorderd is). U selecteert eerst een aantal vragen, die antwoord geven op deze vraag, bijv. “vrouw als alleenopvoeder”, “belangrijk voor een goed huwelijk: huishoudelijke taken delen”, “relatie werkende moeder” en “huisvrouw zijn net zo veel voldoening”. U selecteert deze kaarten aan de linker kant. U vindt misschien echter, dat de laatste kaart niet helemaal past in de vraagstelling: huisvrouw zijn vindt u juist géén teken van emancipatie. Daarom kunt u bij deze kaart ook de rechter-kant aanvinken. De vraagstelling en gegevens van deze kaart worden dan als het ware omgedraaid. Vervolgens kiest u "resultaat samenstellen" en een nieuwe kaart verschijnt.Onder het kopje "Opdrachten" (te vinden in het menu bovenaan de pagina) vindt u opdrachten die leerlingen kunnen uitvoeren met behulp van deze website cq. bronnen van deze website. Deze opdrachten zijn gesorteerd naar schoolvak. De opdrachten zijn beschikbaar als word bestand en pdf bestand en kunnen worden gebruikt als lesbrieven voor een (gedeelte van een) les, lessenserie of als praktische opdrachten cq. profielwerkstukken. De database zal voortdurend worden aangevuld met nieuwe opdrachten. Een andere mogelijkheid om leerlingen met deze website te laten werken is, dat deze zelf een vraagstelling ontwikkelen en proberen deze vraagstelling met behulp van deze website en eventueel aanvullende informatie te beantwoorden. De meest recente opdrachten (zoals bij het project World of Love) zijn voorzien van uitgebreide achtergrondinformatie, plaatsing in het curriculum, antwoordenmodellen en kaartmateriaal. 

Tevens bevinden zich op de website pagina’s met opdrachten en lesmateriaal, ontwikkeld voor bijzondere projecten. Op dit moment zijn dat “World of Love” en “Erasmus Festival”.

Het Atlas of European Values project ambieert om uiteindelijk in alle Europese landen beschikbaar te zijn in de eigen taal. Inmiddels zijn bij dit project betrokken de universiteit Potsdam (Duitsland), de Matej Bel universiteit van Banská Bystrica (Slowakije), het Institute of Education van de universiteit London (UK), de universiteit van Boekarest (Roemenië). de Bosporus universiteit van Istanbul (Turkije), de universiteit van Belgrado (Servië) en de universitiet van Zagreb (Kroatië).

Heeft u nog opmerkingen of vragen, maak dan gebruik van de mogelijkheid om contact op te nemen: mail@atlasofeuropeanvalues.eu
Europa Wereld
 
     
 

Nieuwsbrief

Volledige naam:
E-mailadres:

Copyright © 2008 Atlas Of European Values. All rights reserved.
Webdesign: Pixelerate