Informacije za nastavnike


Vi posjećujete portal Atlasa evropskih vrednosti (Atlas of European Values). Na ovom sajtu su prikazani rezultati iz Evropske studije vrednosti (www.europeanvalues.nl) u obliku mapa i grafikona radi njihove upotrebe u obrazovne svrhe. Ovaj portal je deo projekta Univerziteta u Tilburgu (Tilburg University) i Fontisovog Učiteljskog fakulteta (Fontys Teacher Training College) u Tilburgu.

U bazi podataka možete pronaći mape Evrope (uključujući države severne Afrike) i mape sveta. Mape sveta su zasnovane na podacima iz Svetske studije vrednosti (www.worldvaluessurvey.org). Mape su organizovane po oblastima: politika, religija, blagostanje, posao, porodica, Evropa i društvo.

Takođe je moguće napraviti sopstvenu mapu u kojoj možete kombinovati različite podatke (na primer, istraživati u kojoj Evropskoj državi je emancipacija žena najviše napredovala). Prvo izaberete nekoliko mapa koje odgovaraju na vaše pitanje, na primer ’žena kao jedini roditelj’, ’važno za uspešan brak: deljenje poslova u domaćinstvu’, ’veza zaposlene majke’ i ’biti domaćica je jednako ispunjavajuće’. Ove mape možete izabrati na levoj strani. Možda mislite da se poslednja mapa ne uklapa u Vaše pitanje: za Vas biti domaćica nije znak ženske emancipacije. U tom slučaju, klikom na desnoj strani Vi možete preokrenuti bodovanje datog pitanja. Nakon biranja opcije ’Sastavite rezultate iz izabranog’, nova mapa će se pojaviti.

Pod opcijom ’Zadaci’ na vrhu stranice naći će te zadatke koje učenici mogu uraditi uz pomoć ovog portala ili sa mapama sa ovog sajta. Ovi zadaci su podeljeni prema školskim predmetima. Zadaci su dostupni kao Word i PDF dokumenti i mogu biti korišćeni kao materijal za jednu (ili deo jedne) lekciju, kao praktične vežbe i/ili kao projekat u okviru jednog predmeta. Novi zadaci će biti dodavani bazi podataka u kontinuitetu. Druga mogućnost za učenike za rad uz pomoć ovog portala je u razvijanju njihovih sopstvenih istraživačkih pitanja čiji odgovor potom mogu tražiti upotrebom ovog sajta, uz mogućnost korišćenja podataka i iz drugih izvora. Najskoriji zadaci su predstavljeni sa opširnijim setom informacija, uključujući moguće odgovore, za nastavnike.

Krajnji cilj projekta ’Atlas evropskih vrednosti’ je da bude dostupan u svim evropskim državama i jezicima. U ovom trenutku sledeći univerziteti su uključeni u program: Univerzitet u Potsdamu (Nemačka), Univerzitet Matej Bel u Banskoj Bistrici (Slovačka), Institut za obrazovanje u Londonu (Velika Britanija), Univerzitet u Bukureštu (Rumunija), Bosforski univerzitet u Istambulu (Turska), Univerzitet u Beogradu (Srbija) i Univerzitet u Zagrebu (Hrvatska).

Ako imate bilo kakve sugestije ili pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate preko sledeće e-mail adrese: Mail@atlasofeuropeanvalues.eu

 
Europa Wereld
 
     
 

Obaveštenja:

Ime i prezime:
E-mail adresa::

Copyright © 2008 Atlas Of European Values. All rights reserved.
Webdesign: Pixelerate