Informácie pre učitelia


Teraz sa nachádzate na webstránke Európskeho dotazníka hodnôt. Na tejto stránke nájdete niektoré z výsledkov výskumu European survey study, www.europeanvalues.nl spracovaných vo forme grafov a máp. Tieto su voľné, dostupné a môžete ich použiť ako extra materiál priamo počas vyučovania. Toto všetko sa uskutočňuje pod záštitou projektu Univerzity v Tilburgu a Fontys studia pre budúcich učiteľov v Tilburgu. Rovnakou mierou je do projektu zapojená aj Univerzita Bremen.

V ponuke prvého dielu nášho materiálu nájdete mapy zoradené podľa diskusných tém: Európa, rodina, práca, viera-cirkev, politika, spoločnosť. Ak kliknete na titul mapy ( grafu ) zobrazí sa táto na obrazovke vo vlastnom okne dolu. Existuje aj možnosť tvorby nových máp a grafov, v ktorých môžete rozličné údaje, informácie spolu kombinovať ( napr. údaje tém rodina a práca kombinovať a zistiť napr. ktoré z Európskych krajín majú najvyššiu úroveň emancipácie a podobne ). Ak chcete použiť niektoré heslo, ale sa nazdávate, že pre vašu otázku musí byť počet bodov práve naopak, tak môžete aj túto možnosť označiť. Chcete heslá, ktoré ste si vybrali zmeniť, tak to môžete vykonať pomocou špeciálneho tlačidla. Inak sa už predtým uložené heslá nedajú zmazať.

V druhej časti materiálu našej databázy nájdete úlohy pre žiakov. Úlohy su formulované vo viacerých jazykoch. Tieto úlohy môžu žiaci riešiť pomocou našej webstránky. Neskôr sa pokúsime úlohy zoradiť podľa témy vyučovacej hodiny a vyučovacej metódy. Úlohy sú prístupné vo forme Word-dokumentu a môžu byť použité ako študijný materiál pre celú vyučovaciu hodinu alebo len niektorý diel hodiny, môžete ich použiť ako praktické úlohy, námety pre uskutočnenie vlastného prieskumu. Ak sa rozhodnete niektorú tému ( súbor úloh, výrokov ) použiť vo vyučovaní, ale nemáte možnosť použiť počítač priamo počas vyučovacej hodiny, môžete si potrebnú mapu ( kartu ) alebo graf vytlačiť. Naša databáza bude stále dopĺňaná novými témami. Druhá možnosť je žiakov samostatne nechať pracovať s web-stránkou. Ako prvé chceme, aby sa naučili na základe poskytnutého opísania problémovej situácie, súboru výrokov na určitú tému, samostatne formulovať problém a otázky. Potom sa pokúsia tieto otázky zodpovedať pomocou web-stránky alebo iného doplnkového materiálu.

Väčšina z ponúkaných tém a úloh s tým spojených, nepotrebuje žiadne ďalšie vysvetlenie. Ako postupovať v prípadoch, keď uvedené inštrukcie nie sú úplne jasné, vysvetlíme na nasledujúcom príklade.

Príklad: Madonna na kríži. Madonna protestuje proti stanovisku katolíckej cirkvi pri riešení problému, akým je boj proti AIDS, zastávajúci zákaz používania kondómov prichadzajúci z Vatikánu.

Zostali niektoré z vašich otázok predsa nezodpovedané, využite možnosť spojiť sa s nami aj cestou e-mailu mail@atlaseuropeanvalues.eu.

Europa Wereld
 
     
 

Aktuálne oznamy:

Celé meno:
Emailová adresa:

Copyright © 2008 Atlas Of European Values. All rights reserved.
Webdesign: Pixelerate