Inforacije za učenike


Vi ste na sajtu Atlasa Evropskih Vrednosti. Na ovom sajtu su dostupni rezultati Evropske studije vrednosti (European Value Study – www.europeanvalues.nl) namenjeni za korišćenje u obrazovne svrhe u formi mapa i grafikona. Ovaj sajt je deo projekta Tilburgškog univerziteta (Tilburg University) i Fontisovog učiteljskog fakulteta (Fontys Teacher Training College) iz Tilburga, Holandija.

U bazi podataka ćete pronaći evropske mape (uključujući mediteranske zemlje severne Afrike) i mape sveta. Mape sveta su zasnovane na podacima dobijenim u Svetskoj studiji vrednosti (World Values Survey – www.worldvaluessurvey.org). Mape su organizovane po kategorijama: politika, religija, blagostanje, posao, porodica, Evropa i društvo.

Takođe, moguće je napraviti sopstvenu mapu u kojoj kombinujete različite podatke (na primer, da istražite u kojoj je evropskoj zemlji ženska emancipacija napravila najveći napredak). Prvo izaberete nekoliko mapa koje daju odgovore na vaše pitanje, na primer „žena kao samohrani roditelj“ i „biti domaćica je jednako ispunjavajuće“. Mape birate na levoj strani.

U slučaju da formulacija pitanja takva da visoki skorovi na jednom pitanju odgovaraju po značenju nižim skorovima na drugom pitanju neophodno je koristiti opciju „preokreni bodovanje“ bilo za prvu ili za drugu grupu pitanja. Na primer, veći skor na pitanju „žena kao samohrana majka“ je znak veće emancipacije, dok je veći skor na pitanju „biti domaćica je jednako ispunjavajuće“ znak manje emancipacije. Zato je u ovom slučaju neophodno preokrenuti bodovanje drugog pitanja da bi onda veći skor na kombinovanoj mapi označavao i veću emancipaciju. Naravno, moguće je preokrenuti bodovanje na prvom pitanju pa bi onda veći skor na kombinovanoj mapi ukazivao na manju emancipaciju.

Nakon klika na opciju „Sastaviti rezultate iz izabranog“ pojaviće se nova mapa koja će predstavljati zbirne rezultate svih odabranih mapa.

Pod opcijom „Zadaci“ (na vrhu stranice) pronaći će te zadatke koje možete rešavati uz pomoć ovog sajta ili sa dostupnim mapama. Ovi zadaci su sortirani po školskim predmetima.

Ako imate bilo kakve komentare ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na: mail@atlasofeuropeanvalues.eu  
Europa Wereld
 
     
 

Obaveštenja:

Ime i prezime:
E-mail adresa::

Copyright © 2008 Atlas Of European Values. All rights reserved.
Webdesign: Pixelerate