Svetske mape


U velikom broju zemalja obavljeno je istraživanje da bi se utvrdilo šta ljudi misle o brojnim temama. Na osnovu rezultata su napravljene mape koje su organizovane po kategorijama. Mapa ce se pojaviti nakon klika na njen naziv. Takode, moguce je napraviti sopstvenu mapu u kojoj kombinujete razlicite podatke.

Na primer: U kojoj je evropskoj zemlji ženska emancipacija napravila najveci napredak?

Izaberite mape koje vas interesuju na levoj strani. Ako želite da ukljucite odredeno pitanje u skor ali mislite da je zbog slaganja znacenja odgovora neophodno preokrenuti njegovo bodovanje, ovu opciju možete izabrati na desnoj strani. Kliknite na “Sastaviti rezultate iz odabranog” i nova mapa ce se pojaviti.

Kategorije

Copyright © 2008 Atlas Of European Values. All rights reserved.
Webdesign: Pixelerate